Het emailadres van de praktijk dient enkel voor administratieve vragen. Medische gegevens per email versturen is niet toegelaten, zelfs niet met uw toestemming.


Helena


Helena is een platform waar uw huisarts documenten uit uw medisch dossier kan opladen zodat u deze kan inkijken. Het gaat bijvoorbeeld over attesten en getuigschriften, medicatievoorschriften, bloeduitslagen, verslagen van specialisten, verwijsbrieven door de huisarts aangemaakt,... Dit gebeurt niet automatisch, enkel op uw vraag voor een specifiek document. 

In de praktijk werken we bij voorkeur met Helena, omdat dit beveiligd is in tegenstelling tot email.

U kan Helena hier alvast activeren: http://www.helena.careMyNexuzHealth


Dit is het online portaal waarbij de ziekenhuizen en medische centra in de buurt aangesloten zijn. 

Hier vindt u achter een beveiligd portaal zowel medische gegevens (zoals verslagen van raadplegingen, bloeduitslagen of radiologie) alsook uw administratieve gegevens bij deze ziekenhuizen (afspraken, facturen,...).

Uw huisarts kan zelf niks toevoegen of verwijderen uit MyNexuzHealth.

Opgelet: deze lijst is niet volledig (bv geen verslagen van perifere specialisten zoals radiologie dr Dhadamus of Aarschot, dermatologie, oogartsen,...). Daarom is het toch ook nuttig om Helena te activeren; dan kan uw huisarts de ontbrekende verslagen hierop zetten als u deze nodig hebt.

MyNexuzHealth kan u hier vinden: https://nexuzhealth.com/nl/


!!! Uw huisarts adviseert u ook om voorzichtig te zijn met de inzage van uw resultaten gezien hier geen consultatie met verduidelijking aan gekoppeld is. Dit zijn vaak documenten met veel medische termen die opgesteld zijn voor collega zorgverleners (bv verslag van specialistische raadpleging aan de huisarts). Uiteraard hebt u recht op inzage van uw eigen gegevens, maar voor de interpretatie is het vaak toch aangewezen om overleg te hebben met de huisarts of de behandelende arts.
Mijngezondheid.be (=MyHealthViewer)


Dit is het online portaal van de overheid waarop u de toepassingen van eHealth kan terugvinden. Dit zijn momenteel al onder andere:

  • uw toegediende vaccinaties
  • een samenvatting van uw medisch dossier (sumEHR)
  • uw gedeeld medicatieschema (opgelet: dit staat nog niet altijd goed op punt)
  • uw uitnodigingen voor bevolkingsonderzoek (screening naar darm-, baarmoederhals- of borstkanker)
  • uw covidcertificaten
  • uw therapeutische relaties (zie verder)

U kan deze informatie opzoeken via https://www.myhealthviewer.be/#/login of via http://www.mijngezondheid.be


Deze informatie wordt door uw behandelende zorgverstrekkers via eHealth opgeladen. eHealth is het beveiligde overheidsplatform langs waarheen het digitaal maken van gezondheidszorg zich ontwikkelt. Hierlangs verloopt onder andere het doorsturen van elektronische medicatievoorschriften naar de apotheek (Recip-e) en elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds (eAttest en eFact). 


Er zijn 2 dingen noodzakelijk om eHealth te benutten:

  • geïnformeerde toestemming (= informed consent): dit is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen (huisarts, specialist, tandarts, apotheker). Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Meer info vindt u ook bij extra, GDPR.
  • therapeutische relatie: een arts die u behandelt kan een therapeutische relatie met u aangaan waardoor hij inzage krijgt in uw belangrijke medische gegevens: medicatieschema, vaccinaties, medische voorgeschiedenis, allergieën, specialistische verslagen. Een apotheker of thuisverpleegkundige kunnen ook een therapeutische relatie met u aangaan, maar zij hebben alleen toegang tot uw medicatieschema.