Waar en hoe vind ik online mijn medische gegevens terug?


!!! Uw huisarts adviseert u om voorzichtig te zijn met de interpretatie van uw resultaten en verslagen. Dit zijn vaak documenten met veel medische termen die opgesteld zijn voor collega zorgverleners. Uiteraard hebt u recht op inzage van uw eigen gegevens, maar voor de interpretatie is het vaak toch aangewezen om een consultatie te hebben met de huisarts of de behandelende arts.


Voor een vlotte praktijkwerking is het handig dat u zich registreert op Helena. Alvast bedankt!


Ik ben op zoek naar...


 • een doorverwijzing naar de specialist: Helena
 • een verslag van de specialist: MyNexuzHealth
 • een medicatievoorschrift: Helena, Mijngezondheid.be of de app "voorschriftopzak"
 • het betalingsbewijs van de consultatie: Helena
 • eerder gegeven vaccinaties: Helena of Mijngezondheid.be
 • datums van bevolkingsonderzoek (kankerscreening): Helena of Mijngezondheid.be
 • een samenvatting van mijn gezondheid (SumEHR): Helena of Mijngezondheid.be
 • gemaakte afspraken in het ziekenhuis: MyNexuzHealth


Wat is Helena?


Helena is een platform waarop uw huisarts documenten uit uw medisch dossier kan opladen zodat u deze kan inkijken. Het gaat bijvoorbeeld over attesten en getuigschriften, verwijsbrieven voor specialisten door de huisarts aangemaakt, medicatievoorschriften, betaalbewijzen, bloeduitslagen, verslagen van specialisten,... Dit gebeurt niet automatisch, enkel op uw vraag voor een specifiek document. 

Daarnaast komt hier ook informatie op uit de verschillende platformen van de overheid (bv medicatieschema's, vaccinatieschema's, ...)

In de praktijk werken we bij voorkeur met Helena omdat dit platform beveiligd is (in tegenstelling tot email).

U kan Helena hier alvast activeren: http://www.helena.careWat is MyNexuzHealth?


Dit is het online beveiligde portaal waarbij de ziekenhuizen en medische centra in de buurt aangesloten zijn: UZ Leuven, HH Leuven, MCH Leuven, Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Diest, RZ Tienen, MCA Aarschot.

Hier vindt u zowel medische gegevens (zoals verslagen van raadplegingen, bloeduitslagen of radiologie) alsook uw administratieve gegevens bij deze ziekenhuizen (afspraken, facturen,...).

Opgelet: deze lijst is niet volledig (bv geen verslagen van perifere specialisten zoals radiologie dr Dhadamus of dr Stevens,, dermatologie, oogartsen,...). Bovendien kan uw huisarts zelf niks aan toevoegen of verwijderen uit MyNexuzHealth. Daarom is het toch ook nuttig om Helena te activeren; dan kan uw huisarts de ontbrekende verslagen hierop zetten als u deze nodig hebt.

MyNexuzHealth kan u hier vinden: https://nexuzhealth.com/nl/Wat is Mijngezondheid.be?


Dit is het online portaal van de overheid waarop u de toepassingen van eHealth kan terugvinden. Dit zijn momenteel al onder andere:

 • uw toegediende vaccinaties
 • een samenvatting van uw medisch dossier (sumEHR)
 • uw gedeeld medicatieschema (opgelet: dit staat nog niet altijd goed op punt)
 • uw uitnodigingen voor bevolkingsonderzoek (screening naar darm-, baarmoederhals- of borstkanker)
 • uw covidcertificaten
 • uw therapeutische relaties (zie verder)

U kan deze informatie opzoeken via https://www.myhealthviewer.be/#/login of via http://www.mijngezondheid.be


Deze informatie wordt door uw behandelende zorgverstrekkers via eHealth opgeladen. eHealth is het beveiligde overheidsplatform langs waarheen het digitaal maken van gezondheidszorg zich ontwikkelt. Hierlangs verloopt onder andere het doorsturen van elektronische medicatievoorschriften naar de apotheek (Recip-e) en elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds (eAttest en eFact). 


Er zijn 2 dingen noodzakelijk om eHealth te benutten:

 • geïnformeerde toestemming (= informed consent): dit is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen (huisarts, specialist, tandarts, apotheker). Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden. Meer info vindt u ook bij extra, GDPR.
 • therapeutische relatie: een arts die u behandelt kan een therapeutische relatie met u aangaan waardoor hij inzage krijgt in uw belangrijke medische gegevens: medicatieschema, vaccinaties, medische voorgeschiedenis, allergieën, specialistische verslagen. Een apotheker of thuisverpleegkundige kunnen ook een therapeutische relatie met u aangaan, maar zij hebben alleen toegang tot uw medicatieschema.